voľné miesta

Existujú rozmanité možnosti, ako začať pracovať v podniku Tecvium

Ponuka miest

Existujú rozmanité možnosti, ako začať pracovať v podniku Tecvium.

Ak ste uchádzačom o zamestnanie a ukončili ste vaše vzdelanie, môžete si v spoločnosti Tecvium prehĺbiť a spojiť teóriu a prax.

V mladom a kolegiálnom tíme dostanete podporu od kolegov a vedúcich tímov. Takto spoznávate automobilové odvetvie zo všetkých zorných uhlov a zdokonaľujete si tak svoje vzdelanie.

Ak máte profesné skúsenosti alebo ste už expertom v niektorej odbornej oblasti, otvára vám spoločnosť Tecvium početné možnosti na prehĺbenie vašich zručností a účelové použitie expertných vedomostí.

 

Zaujalo vás to? Použite jednoducho náš online formulár uchádzača alebo zašlite svoju žiadosť klasickým spôsobom na adresu:

job@tecvium.de

Ponuka miest

  Plánovač výroby karosérií (m/ž)

  Uchádzač o prvé zamestnanie

  Miesto nasadenia:

  Kancelária Tecvium/Wolfsburg

  Oblasť úloh:

  •          Plánovanie a projektovanie liniek na výrobu karosérií podľa normatívov
  •          Vytváranie návrhov úpravy, vývojové diagramy, vytváranie kvantitatívnych štruktúr a montážnych sekvencií
  •          Skúšky konštrukčných dielov
  •          Vývoj, optimalizácia a zhodnocovanie konceptov zariadení
  •          Vytváranie návodov na obsluhu
  •          Vytváranie dokumentácie

  Profil zmien:

  Inžinier / technik špecializácií konštrukcia strojov, výroba vozidiel, elektrotechnika alebo ekonomické inžinierstvo v oblasti výrobnej techniky

  Kvalifikácie:

  •          MS Office
  •          Catia/Robcad alebo podobný program
  •          Process Designer výhodou

  Plánovač výroby karosérií (m/ž)

  Profesné skúsenosti

  Miesto nasadenia:

   Kancelária Tecvium/Wolfsburg

  Oblasť úloh:

  •          Samostatné plánovanie a projektovanie liniek na výrobu karosérií
  •          Vytváranie návrhov úpravy, vývojové diagramy, vytváranie kvantitatívnych štruktúr a montážnych sekvencií
  •          Vývoj, optimalizácia a zhodnocovanie konceptov zariadení
  •          Zhodnocovanie zmien konštrukčných dielov
  •          Vypracovávanie návrhov optimalizácie
  •          Vytváranie požiadavkového listu
  •          Manažment zmien

   Profil zmien:

  Inžinier/technik špecializácií konštrukcia strojov, výroba vozidiel, elektrotechnika alebo ekonomické inžinierstvo v oblasti výrobnej techniky.

  Kvalifikácie

  •          MS Office
  •          Catia/Robcad alebo podobný program
  •          Process Designer
  •          Process Simulate výhodou
  •          Samostatnosť pri práci
  •          Zaťažiteľnosť a flexibilita
  •          Pripravenosť na cestovanie v tuzemsku a v zahraničí

  Vedúci tímu plánovania/simulácie (m/ž)

   

  Miesto nasadenia:

  Kancelária Tecvium/Wolfsburg

   Oblasť úloh:

  •          Vypracovávanie konceptov podľa požiadaviek zákazníka
  •          Samostatné plánovanie a projektovanie liniek na výrobu karosérií
  •          Kontrola ukladania/prenosu údajov
  •          Vytváranie a sledovanie časového rozpisu projektov
  •          Odborné a osobné vedenie plánovacieho tímu
  •          Sledovanie nákladov, termínov a kvality
  •          Monitorovanie projektov a vykazovanie správ
  •          Prípadne získavanie zákazníkov a zákaziek

  Profil zmien:

  Inžinier/technik špecializácií konštrukcia strojov, výroba vozidiel, elektrotechnika alebo ekonomické inžinierstvo v oblasti výrobnej techniky.

  Kvalifikácie:

  •         MS Office
  •         Plynulá angličtina slovom a písmom výhodou
  •          Viacročné skúsenosti pri realizácii projektov pri hrubej výrobe karosérií
  •         Skúsenosti vo vedení zamestnancov
  •          Viacročné skúsenosti ako vedúci projektu alebo vedúci konštrukcie
  •         Systematické, analytické myslenie
  •         Dobré komunikačné schopnosti, schopnosť tímovej práce a isté vystupovanie
  •         Samostatnosť pri práci, zaťažiteľnosť a flexibilita
  •         Pripravenosť na cestovanie v tuzemsku a v zahraničí

   

   

  Projektant stavieb/projektový manažér (podpora pri nábehu)(m/ž)

   

  Miesto nasadenia:

  Kancelária Tecvium/Wolfsburg a národní a medzinárodní výrobcovia automobilov

  Oblasť úloh:

  • Koordinácia projektov, starostlivosť o projekty, podpora pri nábehu
  • Účasť/vedenie pohovorov
  • Zosúladenie s odbornými oddeleniami a realizácia pohovorov špecifických podľa projektu
  • Vytváranie a sledovanie termínový plánov
  • Vytváranie a sledovanie zadaných cieľov
  • Manažment nákladov a manažment kvality
  • Koordinácia zapojených dodávateľov a externých partnerov
  • Manažment zmien
  • Sledovanie konštrukcie, kontrola návrhu úpravy
  • Vytváranie/sledovanie zoznamov reklamácií
  • Výkazníctvo/vytváranie prezentácií

   

  Profil zmien:

  Inžinier/technik špecializácií konštrukcia strojov, výroba vozidiel, elektrotechnika alebo ekonomické inžinierstvo v oblasti výrobnej techniky.

  Kvalifikácie:

  • MS Office
  • Catia/Robcad alebo podobný program
  • Process Designer výhodou
  • Skúsenosť v manažmente procesov konštrukcie strojov a zariadení
  • Dobré znalosti angličtiny výhodou
  • Veľmi dobré komunikačné schopnosti, schopnosť tímovej práce a isté vystupovanie
  • Samostatnosť pri práci, zaťažiteľnosť a flexibilita
  • Podmienkou sú pripravenosť na cestovanie v tuzemsku a v zahraničí

  Kľúčový užívateľ/plánovač procesov, dizajnér (m/w)

   

   Miesto nasadenia:

  Kancelária Tecvium/Wolfsburg a národní a medzinárodní výrobcovia automobilov

  Oblasť úloh:

  •          Ošetrovanie projektov s programom Process Designer
  •          Vytváranie návrhov úpravy v programe Process Designer
  •          Vytváranie kvantitatívnej štruktúry v programe Process Designer
  •          Vytváranie procesných plánov (diagramy doby cyklu)
  •          Kontrola údajov plánovania podľa projektových míľnikov
  •          Spracovanie údajov programom Process Designer
  •          Vytváranie všetkých dokumentácií
  •          Spätná väzba týkajúca sa údajov plánovania z programu Robcad
  •          Komunikácia so zákazníkom

   

  Profil zmien:

  Inžinier/technik špecializácií konštrukcia strojov, výroba vozidiel, elektrotechnika alebo ekonomické inžinierstvo v oblasti výrobnej techniky.

   Kvalifikácie:

  • MS Office
  • Istý pri práci s programom Process Designer
  • Istý pri práci s programom Process Simulate
  • Dobré znalosti v programe MicroStation
  • Skúsenosti so smernicami, štandardmi a postupmi „digitálna továreň“ v prostredí OEM výhodou
  • Znalosti smernice DIKAB/knižníc symbolov
  • Dobré znalosti angličtiny
  • Samostatnosť pri práci, zaťažiteľnosť a flexibilita
  • Podmienkou sú pripravenosť na cestovanie v tuzemsku a v zahraničí

  Bewerbungsformular