služby

Plánovanie
Simulácia
Konštrukcia

Kľúčové kompetencie a služby

 

 •  plánovanie
 •  simulácia
 •  konštrukciaPrehľad spektra služieb:

 

Plánovanie výroby karosérií:

 • vypracovávanie konceptov zariadení na výrobu karosérií
 •  vytváranie návrhov úpravy
 •  presné plánovanie
 •  produktový manažment
 •  štúdiá realizovateľnosti
 •  logistické koncepty
 •  manažment rozhraní
 •  projektový manažment
 •  podpora pri nábehu
 •  uvedenie do prevádzky

Plánovanie montáže konštrukčných dielov:

 •  plánovanie liniek MABT (finiš)
 •  plánovanie pre zariadenia pre oblasti PFM
 •  koncepčné dimenzovanie montážnych zariadení
 •  konštrukcia montážnych zariadení

 

Simulácia:

 • Process Designer
 • Process Simulate
 • MicroStation

 

Konštrukcia:

 •  Konštrukcia prevádzkových prostriedkov a výrobných prostriedkov

 

Pre výrobný proces:

 • Catia V5