Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre webovú lokalitu spoločnosti TECVIUM GmbH


 

1. Predmet tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Teší nás váš záujem o našu webovú lokalitu a ponuky, ktoré sú na nej uvedené.

Ochrana vašich osobných údajov (ďalej len „údaje“) je pre nás skutočne dôležitá. Ďalej nájdete informácie o tom, aké údaje zhromažďujeme pri vašej návšteve našej webovej lokality, o používaní našich ponúk, ktoré sú na nej uvedené, o tom, ako ich následne spracúvame alebo používame, ako aj to, aké doplňujúce bezpečnostné opatrenia sme prijali z technického a organizačného hľadiska.

 

2. Zodpovedný orgán/poskytovateľ služby

Zodpovedným orgánom v zmysle spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG) a zároveň poskytovateľom služby v zmysle zákona o telekomunikačných médiách (TMG) je vedenie spoločnosti, pozri aj impressum.

Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo všeobecne ochrany osobných údajov, napíšte nám na e-mailovú adresu: info@tecvium.de.

 

3. Zhromažďovanie a používanie vašich údajov

Rozsah a spôsob zhromažďovania a používania vašich údajov sa líši v závislosti od toho, či používate našu webovú lokalitu len na získanie informácií, alebo využívate aj nami ponúkané služby:

a)            Informatívne používanie

Pri informatívnom používaní našej webovej lokality nie je zvyčajne potrebné zadávať osobné údaje. V tomto prípade zhromažďujeme a používame len tie údaje, ktoré nám automaticky poskytuje váš internetový prehliadač, napr.:

·         dátum a čas načítania jednej z našich internetových stránok

·         typ vášho prehliadača

·         nastavenia prehliadača

·         použitý operačný systém

·         naposledy navštívená stránka

·         prenesené množstvo údajov a stav prístupu, ako aj

·         vaša IP adresa.

Pri informatívnej návšteve zhromažďujeme a používame tieto údaje výhradne takým spôsobom, aby vás na ich základe nebolo možné identifikovať. Dôvodom tejto našej činnosti je zabezpečenie samotného používania načítaných internetových stránok, štatistické účely, ako aj vylepšovanie našej ponuky na internete. IP adresa zostáva uložená len počas vašej návštevy, nedochádza pritom k identifikácii vašej osoby.

 

 

 

b)           Využívanie ponúk

Ak chcete využívať služby, ktoré ponúkame na našej webovej lokalite, napríklad objednávku newslettera, musíte zadať ďalšie údaje. Ide o údaje, ktoré sú potrebné na príslušnú realizáciu služby, teda napr. na odosielanie newslettera musíte zadať svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu.

Ďalšie údaje, ktoré sú príslušne označené, sú nepovinné.

Zhromažďovanie a používanie vašich údajov slúži na realizovanie požadovanej služby, napr. na odoslanie newslettera, ktorý je vám prispôsobený na mieru.

Na uvedený účel môžu byť vaše údaje poskytnuté poskytovateľom služieb, s ktorými spolupracujeme a ktorých sme si osobne dôkladne vybrali. Môže ísť o technických poskytovateľov služieb alebo poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú so zásielkami.

Za iných okolností sa odovzdanie vašich údajov tretím osobám uskutoční len vtedy, keď nám na to zo zákona vyplýva povinnosť.

 

4. Súhlas týkajúci sa ochrany osobných údajov

Okrem realizácie požadovaných služieb by sme vám chceli ponúkať webovú lokalitu prispôsobenú vašim potrebám (samozrejme, len ak s tým budete na špeciálnom mieste výslovne súhlasiť). Okrem toho by sme vám na základe vašich údajov chceli príležitostne poštou alebo e-mailom (vo forme nášho newslettera) odosielať zaujímavé novinky a správy o našej spoločnosti a ponuke tovaru a služieb a používať vaše údaje na potrebnú analýzu a prieskum trhu.

Na to je z technického hľadiska nevyhnutné zhromaždiť prichádzajúce údaje, ako aj údaje zadané v profiloch používateľov a vyhodnotiť ich na uvedené účely. Tieto operácie sa vykonávajú výhradne interne a len na uvedené účely.

 

 

5. Používanie súborov cookie

Na našej webovej lokalite používame technológiu súborov cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve internetových stránok odosielajú z nášho webového servera do vášho prehliadača, z ktorého sa uložia na účel neskoršieho načítania do vášho počítača.

Používame takzvané súbory session cookie (nazývané aj dočasné súbory cookie). Tieto súbory zostávajú uložené výhradne počas používania našich internetových stránok. Účelom týchto súborov cookie je identifikácia vášho počítača počas návštevy našej webovej lokality pri prechode z jednej z našich webových stránok na inú a zaznamenanie konca vašej návštevy.

Súbory cookie sa vymažú hneď, ako zatvoríte prehliadač. Používanie a sťahovanie súborov cookie môžete nastaviť v nastaveniach prehliadača.  V prehliadači môžete napríklad úplne deaktivovať ukladanie súborov cookie, obmedziť ho na určité webové stránky alebo nakonfigurovať prehliadač tak, aby sa automaticky zobrazilo upozornenie, keď je potrebné použiť súbor cookie, spolu so žiadosťou o jeho povolenie. Z technických dôvodov je však na zabezpečenie bezproblémovej funkčnosti našej webovej lokality potrebné povoliť takzvané súbory session cookie.

 

Pritom z našej strany nedochádza k zhromažďovaniu a ukladaniu osobných údajov v súboroch cookie. Nepoužívame ani technológie, ktoré prostredníctvom súborov cookie priraďujú prichádzajúce informácie k údajom používateľa.

 

6. Používanie služby Google Analytics

Je pre nás dôležité vytvoriť čo najoptimálnejší obsah našich internetových stránok a zvýšiť tak ich atraktivitu pre návštevníkov. Preto je dôležité, aby sme vedeli, ako naši návštevníci používajú ich jednotlivé časti.

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, čo je služba na analýzu webu od spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využíva takisto súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej lokality. Informácie o vašom používaní webovej lokality vytvorené súborom cookie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.  V prípade aktivácie anonymizácie IP adries na tejto webovej lokalite však spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore vašu IP adresu najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google v USA odoslaná celá IP adresa, kde následne dôjde k jej skráteniu. Z nášho poverenia spoločnosť Google použije túto informáciu na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavovanie hlásení o aktivitách na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa využívania webovej lokality a internetu nám, ako poskytovateľovi webovej lokality.

IP adresa, ktorú váš prehliadač poskytne v rámci služby Google Analytics, nebude priradená k ďalším údajom spoločnosti Google.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že v takomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality v plnom rozsahu.

Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených súbormi cookie a údajov vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) pre spoločnosť Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý nájdete na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

7. Právo na nesúhlas a právo na odvolanie súhlasu

 

Upozorňujeme, že môžete kedykoľvek odvolať súhlas týkajúci sa ochrany osobných údajov, ktorý ste nám udelili, a to s účinnosťou do budúcnosti.

Takisto môžete (v rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov) kedykoľvek vyjadriť svoj nesúhlas s naším prípadným vytvorením profilov používateľa na reklamné účely a účely prieskumu trhu, ako aj s prispôsobením obsahu našej webovej lokality v súlade s požiadavkami.

Ak to chcete urobiť, stačí sa na nás neformálne obrátiť na e-mailovej adrese: info@tecvium.de.

 

 

8. Doplnky sociálnych sietí

V súčasnosti nepoužívame žiadne doplnky sociálnych sietí.

 

9. Zabezpečenie údajov

Okrem toho používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré slúžia na ochranu prichádzajúcich alebo zhromaždených údajov, a to najmä proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, strate, zničeniu alebo prístupu neoprávnených osôb. Neustále vylepšujeme naše bezpečnostné opatrenia v súlade s technologickým pokrokom.